Dobrovnik, ožje območje

Dežurna terenska služba

Telefon:

041 683 605 (Zdravko Donko)
041 788 398(Zdravko Donko)
01 47 14 232(Zdravko Donko)

Petrol d.d., Ljubljana

Telefon:

Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
Telefon: 01 47 14 273 (Andrej Karlin)
E-pošta: andrej.karlin@petrol.si

Informacijska pisarna
TERMOTRADE d.o.o.
Kocljevo naselje 9
9231 Beltinci

Telefon:

  • 041 683 605 (Zdravko Donko)
  • 02 542 28 30

Dimnikarska služba
Čiščenje DK Naprav, dimnikarske storitve Martjanci d.o.o.

Trstenjakova 2a
9221 Martjanci

Telefon: 02 573 51 67

V skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) imajo uporabniki dimnikarskih storitev možnost, da si lahko sami izberejo dimnikarsko družbo. To lahko uporabniki storijo do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta za naslednjih 12 mesecev. Če do navedenega datuma uporabnik ne bo izbral druge dimnikarske družbe, se šteje, da je izbrani izvajalec dosedanja dimnikarska družba.

Cena distribucije zemeljskega plina

Veljavnost od 01. 01. 2017

Odjemna skupina za leto: 2017
Tarifna postavka - za mesec [brez DDV]
CDKi Zakupljena zmogljivost [kWh/leto] Pavšal Moč Zmogljivost Poraba
(CFP) (CFM) (CFZ) (CVP)
Enota [EUR] [EUR/kW] [EUR/(kWh/dan)] [EUR/kWh]
CDK1 0 - 2.154 kWh/leto
(0 - 200 Sm3/leto)
2,4720     0,02305
CDK2 2.155 - 5.385 kWh/leto
(201 - 500 Sm3/leto)
3,7080     0,01460
CDK3 5.386 - 16.154 kWh/leto
(501 - 1.500 Sm3/leto)
8,5490     0,01427
CDK4 16.155 - 26.923 kWh/leto
(1.501 - 2.500 Sm3/leto)
22,6600     0,00977
CDK5 26.924 - 48.461 kWh/leto
(2.501 - 4.500 Sm3/leto)
35,0200     0,00904
CDK6 48.462- 107.690 kWh/leto
(4.501 - 10.000 Sm3/leto)
12,3600 0,4218   0,01109
CDK7 107.691 - 323.070 kWh/leto
(10.001 - 30.000 Sm3/leto)
20,6000 0,4218   0,01039
CDK8 323.071 - 753.830 kWh/leto
(30.001 - 70.000 Sm3/leto)
25,7500 0,4218   0,00991
CDK9 753.831 - 1.076.900kWh/leto
(70.001 - 100.000 Sm3/leto)
41,2000 0,4218 - 0,00991
CDK10 1.076.901 - 2.153.800 kWh/leto
(100.001 - 200.000 Sm3/leto)
    0,05160 0,00987
CDK11 2.153.801 - 6.461.400 kWh/leto
(200.001 - 600.000 Sm3/leto)
    0,05160 0,00987
CDK12 6.461.401 - 10.769.000 kWh/leto
(600.001 - 1.000.000 Sm3/leto)
    0,05160 0,00987
CDK13 10.769.001 - 53.845.000 kWh/leto
(1.000.001 - 5.000.000 Sm3/leto)
    0,04747 0,00987
CDK14 53.845.001 - 161.535.000 kWh/leto
(5.000.001 - 15.000.000 Sm3/leto)
    0,04747 0,00987
CDK15 Nad 161.535.001 kWh/leto
(Nad 15.000.001 Sm3/leto)
    0,04747 0,00987

 

Na podlagi 2. alineje 28. a člena AKT-a o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina podajamo primer določanja obračunskih količin za odjemalce:

Cena za omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev. Znesek za izvajanje meritev pri gospodinjskih uporabnikih z velikostjo plinomera G-4 znaša 1,82 EUR/mesec brez DDV.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.