Natoči brezplačno gorivoZavarovalnica Triglav in Petrol
vam skupaj v akciji prineseta
do 60 € brezplačnega goriva.

Skupaj v akciji 2017

V kolikor boste med 1. 12. 2017 in 15. 2. 2018 kupili letno vinjeto na enem izmed Petrolovih bencinskih servisov, lahko ob ureditvi avtomobilskega zavarovanja na Zavarovalnici Triglav in sklenitvi Petrol Elektrike do 30. 11. 2018 natočite do 60 € brezplačnega goriva. Ob tem pa boste prejeli tudi 70 % popust na pranje osebnega vozila v avtomatski avtopralnici na Petrolu.

Z nakupom vinjete, cestninskega razreda 2A ali 2B, na bencinskem servisu Petrol med 1. 12. 2017 in 15. 2. 2018 boste izpolnili prvi pogoj za pridobitev ugodnosti brezplačnega goriva. Pogoj vam bomo zapisali na vašo Petrol klub kartico. V kolikor Petrol klub kartice nimate, vam bomo izpolnjen pogoj zapisali na posebno akcijsko Kartico za brezplačno gorivo.

Kartica za brezplačno gorivo

Ob sklenitvi ali podaljšanju avtomobilskega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav in sklenitvi ali podaljšanju pogodbe o dobavi Petrol Elektrike, v času med 1. 12. 2017 in 30. 11. 2018, pa vam bomo na Petrol klub kartico ali Kartico za brezplačno gorivo zapisali še ostala dva pogoja. Pomembno je, da sta oba pogoja zapisana na isto kartico, saj iz tega izhaja tudi zapis ugodnosti. Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja pri Triglavu ste upravičeni do dobroimetja v višini 30 €, novi odjemalci pa ob sklenitvi pogodbe in aneksa za Petrol Elektriko pridobite še dodatnih 30 €. Pri obnovi Triglav zavarovanja prejmete 15 €, obstoječi odjemalci Petrol Elektrike pa si ob sklenitvi aneksa z enoletno vezavo zagotovite 15 €, ki jih lahko unovčite za brezplačen nakup goriva na Petrolu.

Pripravili pa smo še posebno ugodnost. Novi odjemalci Petrol zemeljskega plina si ob sklenitvi pogodbe in aneksa za Petrol zemeljski plin lahko zagotovite 30 €. Obstoječi odjemalci pa pri podaljšanju pogodbe o dobavi Petrol zemeljskega plina s sklenitvijo aneksa z enoletno vezavo prejmete 15 € brezplačnega goriva.

Po izpolnitvi vseh pogojev; nakupa vinjete, ureditvi avtomobilskega zavarovanja pri Triglavu in dobave električne energije in zemeljskega plina pri Petrolu ste upravičeni do ugodnosti, ki jo lahko izkoristite za brezplačno gorivo na Petrolu.

Vinjeta – Petrol

Dobroimetje za gorivo na Petrolu

Novo avtomobilsko zavarovanje Triglav

30 €

Obnova avtomobilskega zavarovanja Triglav

15 €

Nov odjemalec Petrol Elektrike

30 €

Obstoječi odjemalec Petrol Elektrike

15 €

Nov odjemalec Petrol zemeljskega plina

30 €

Obstoječi odjemalec Petrol zemeljskega plina

15 €

Ugodnost v obliki brezplačnega goriva in popusta na enkratno pranje osebnega vozila v avtomatski avtopralnici na Petrolu je na Petrolovih bencinskih servisih moč unovčiti do 31. 12. 2018.

Akcija velja za fizične osebe (ne za podjetnike), ki bodo v času od 1. 12. 2017 do 15. 2. 2018 na Petrolovih bencinskih servisih v Republiki Sloveniji kupili letno vinjeto cestninskega razreda 2A ali 2B.  Ugodnost se zapiše na Petrol klub kartico oz. če kupec te nima, se zapis izvede na posebno akcijsko Kartico za brezplačno gorivo. Stranka je upravičena do ugodnosti 30 €, če sklene novo pogodbo in aneks (novi odjemalci) o dobavi električne energije ali sklene aneks (obstoječi odjemalci) o dobavi električne energije s Petrolom, v skladu s splošnimi pogodbenimi pogoji akcije Skupaj v akciji 2017. Pod enakimi pogoji je stranka upravičena tudi do ugodnosti 30 € oz. 15 € ob sklenitvi pogodbe in/ali aneksa o dobavi zemeljskega plina s Petrolom. Prav tako je stranka upravičena do ugodnosti 30 € ob sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja oz. 15 € ob obnovi avtomobilskega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav. Akcija velja za zavarovalne police, na katerih je sklenjeno vsaj zavarovanje avtomobilske odgovornosti in je premija zavarovanja na polici vsaj 200 €. Velja za osebna vozila in avtodome. Več o pogojih akcije v zvezi s sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja na www.triglav.si/vinjeta. Kupec prejme na kartico tudi zapis enkratne ugodnosti v obliki 70 % popusta za pranje osebnih vozil v avtomatskih avtopralnicah. Ugodnosti lahko kupec izkoristi do 31. 12. 2018. Sklenitev pogodbe in/ali aneksa o dobavi električne energije oz. zemeljskega plina ter sklenitev novega oz. obnovo avtomobilskega zavarovanja mora kupec urediti med 1. 12. 2017 in 30. 11. 2018. S pristopom k akciji električne energije in zemeljskega plina, se odjemalec pogodbeno zavezuje za obdobje enega leta. Posamezne akcijske ponudbe električne energije in zemeljskega plina se med seboj izključujejo. Informacije o proizvodnih virih energije, referenčnih virih in pravicah potrošnikov v zvezi z reševanjem morebitnih sporov lahko odjemalci pridobijo na spletni strani www.petrol.si/elektrika. Za zapis vsakega izpolnjenega pogoja na kartico si Zavarovalnica Triglav in Petrol pridružujeta pravico 3 delovnih dni. Zapis ugodnosti za prejem brezplačnega goriva po izpolnjenih in zapisanih obeh pogojih bo na kartico izveden naslednji delovni dan. Naknadnega zapisa pogojev na kartico ni mogoče izvesti. V primeru, da je na kartici zapisanih več pogojev, se vrednost dobroimetja določi glede na vrstni red zapisa. Naknadno uveljavljanje višje vrednosti ugodnosti na isti kartici ni mogoč.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.