Strani označene z oznako toplotne-črpalke

Termo⁺ C2/300 BASIC AIR
Termo⁺ C2/230 BASIC AIR