Strani označene z oznako toplotne-črpalke

Petrol Termo + Vital z zunanjo enoto Mitsubishi Electric Zubadan 14 kW
Termo⁺ C2/300 BASIC AIR
Termo⁺ C2/230 BASIC AIR