Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami), družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Petrol pridobila večinski delež v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana

Skladno s podpisano Pogodbo o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin d.o.o. Ljubljana in Plinhold d.o.o. sklenjeno 14.7.2016 med družbo Petrol d.d., Ljubljana in Republiko Slovenija, ki jo v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) zastopa Slovenski državni holding d.d., se je danes zaključila transakcija, s katero je družba Petrol d.d., Ljubljana postala 49,5559% lastnik družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, Republika Slovenija pa 52,2609% lastnik družbe Plinhold d.o.o.. Skupina Petrol ima tako v lasti 56,9494% delež družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.

Obvestilo o predčasnem odkupu in izbrisu dela obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN XS1028951777)

Družba Petrol d.d.,Ljubljana je v skladu s točko 6.6. prospekta obveznic, objavljenega na spletni strani Irske borze (www.ise.ie), na sekundarnem trgu predčasno odkupila del izdaje obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) v skupni nominalni vrednosti 10.000.000,00 EUR.

Predčasno odkupljene obveznice z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) so bile v skladu s točko 6.7. prospekta obveznic, dne 14.12.2017 izbrisane. Po izvedenem delnem izbrisu skupna nominalna vrednost obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) znaša 220.000.000,00 EUR.

Nadzorni svet je potrdil plan poslovanja za leto 2018

Ljubljana, 14.12.2017 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 8. seji obravnaval ter potrdil plan poslovanja skupine Petrol za leto 2018.

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2017

Ljubljana, 16. november 2017 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 6. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2017.

Obvestilo o predčasnem odkupu in izbrisu dela obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN XS1028951777)

Družba Petrol d.d.,Ljubljana je v skladu s točko 6.6. prospekta obveznic, objavljenega na spletni strani Irske borze (www.ise.ie), na sekundarnem trgu predčasno odkupila del izdaje obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) v skupni nominalni vrednosti 9.000.000,00 EUR.

Predčasno odkupljene obveznice z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) so bile v skladu s točko 6.7. prospekta obveznic, dne 14.09.2017 izbrisane. Po izvedenem delnem izbrisu skupna nominalna vrednost obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) znaša 230.000.000,00 EUR.

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2017

Ljubljana, 24. avgust 2017 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 4. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2017.

Prospekt za uvrstitev obveznic PET5 v trgovanje na organiziranem trgu

Družba Petrol d.d., Ljubljana objavlja prospekt za uvrstitev obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana, z oznako PET5, v trgovanje na organiziranem trgu.

Besedilo je razvidno v pripetem dokumentu.

Pages