Sestal se je nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana v novi sestavi

Ljubljana, 20. april 2017 – Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je danes prvič sestal v novi sestavi. Skladno z določili ZGD-1 so člani izvolili predsednico in namestnika predsednice nadzornega sveta.

27. seja skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana - nasprotni predlog za točko 2.1. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana sporoča, da je v petek, 7. aprila 2017 po trgovanju na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana, prejela nasprotni predlog delničarja SDH, d.d. za današnjo 27. sejo skupščine, in sicer k predlogu sklepa 2.1. o uporabi bilančnega dobička.

Nasprotni predlog je v prilogi.

S&P potrdil bonitetno oceno

Bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services je dne 20. marca 2017 družbi Petrol d.d., Ljubljana potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB-» in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja za leto 2017

Petrol d.d., Ljubljana objavlja spremembe finančnega koledarja za leto 2017 in sicer je zaradi ponovljenega sklica 27. seje skupščine, ki bo namesto 6.4.2017 dne 10.4.2017, dodan nov datum ponovljenega sklica, spremenjen datum seje 27. skupščine ter datum javne objave sklepov 27. skupščine.

Spremenjeni finančni koledar za leto 2017 je v pripetem dokumentu.

Sklic na dokument: Preklic sklica 27. seje skupščine in ponovni sklic 27. seje skupščine Petrol d.d., Ljubljana

Z namenom pravočasne objave sklica skupščine po 4. odstavku 296. člena ZGD-1 Petrol d.d. Ljubljana preklicuje sklic 27. seje skupščine za dan 6.4.2017, objavljen dne 27.2.2017,

in na podlagi sklepa uprave z dne 8.3.2017 objavlja ponovljen sklic 27. seje skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo z enakim dnevnim redom v ponedeljek, dne 10.4.2017, ob 13.00 uri, v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

Preklic sklica 27. seje skupščine in ponovni sklic 27. seje skupščine Petrol d.d., Ljubljana

Z namenom pravočasne objave sklica skupščine po 4. odstavku 296. člena ZGD-1 Petrol d.d. Ljubljana preklicuje sklic 27. seje skupščine za dan 6.4.2017, objavljen dne 27.2.2017,

27. seja skupščine delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 23.2.2017 sklicuje 27. sejo skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo v četrtek, dne 6.4.2017, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, obrazec za prijavo na skupščino in obrazec za prijavo s pooblastilom so v pripetih dokumentih.

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana za leto 2016

Ljubljana, 17. februar 2017 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na 37. seji, dne 17. februarja 2017, obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana za leto 2016. Poslovanje skupine Petrol je bilo uspešno.

Pages