S&P potrdil bonitetno oceno

Bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services je dne 11. aprila 2018 družbi Petrol d.d., Ljubljana potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB-» in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

28. seja skupščine delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 5.2.2018 sklicuje 28. sejo skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo v četrtek, dne 26.4.2018, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, obrazec za prijavo na skupščino in obrazec za prijavo s pooblastilom so v pripetih dokumentih.

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d, Ljubljana za leto 2017

Ljubljana, 6. marec 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na 10. seji, dne 6. marca 2018, obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2017. Poslovanje skupine Petrol je bilo zelo uspešno.

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami), družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Petrol pridobila večinski delež v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana

Skladno s podpisano Pogodbo o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin d.o.o. Ljubljana in Plinhold d.o.o. sklenjeno 14.7.2016 med družbo Petrol d.d., Ljubljana in Republiko Slovenija, ki jo v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) zastopa Slovenski državni holding d.d., se je danes zaključila transakcija, s katero je družba Petrol d.d., Ljubljana postala 49,5559% lastnik družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, Republika Slovenija pa 52,2609% lastnik družbe Plinhold d.o.o.. Skupina Petrol ima tako v lasti 56,9494% delež družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.

Obvestilo o predčasnem odkupu in izbrisu dela obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN XS1028951777)

Družba Petrol d.d.,Ljubljana je v skladu s točko 6.6. prospekta obveznic, objavljenega na spletni strani Irske borze (www.ise.ie), na sekundarnem trgu predčasno odkupila del izdaje obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) v skupni nominalni vrednosti 10.000.000,00 EUR.

Predčasno odkupljene obveznice z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) so bile v skladu s točko 6.7. prospekta obveznic, dne 14.12.2017 izbrisane. Po izvedenem delnem izbrisu skupna nominalna vrednost obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) znaša 220.000.000,00 EUR.

Pages