Petrol sprejel ambiciozno strategijo skupine Petrol za obdobje do leta 2022

Ljubljana, 18. junij 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 16. seji obravnaval in potrdil Strategijo skupine Petrol za obdobje 2018 – 2022. Strategija postavlja temelje poslovnega delovanja skupine Petrol v prihodnjih štirih letih. Do leta 2022 bodo prihodki od prodaje presegli 5 milijard evrov, EBITDA je predviden v višini 233 milijonov evrov, čisti poslovni izid pa v višini 116 milijonov evrov, kar je 33 % več glede na plan 2018.

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2018

Ljubljana, 17. maj 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 13. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2018.

IGES d.o.o., odvisna družba Petrola d.d., Ljubljana, zaključila drugi del transakcije prodaje poslovnih deležev v družbi GEN-I, d.o.o.

IGES d.o.o., odvisna družba Petrola d.d., Ljubljana, je danes s prejemom zadnjega dela kupnine in z izstopom iz lastništva družbe GEN-EL d.o.o., zaključila prodajo poslovnih deležev v družbi GEN-I, d.o.o.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

S&P potrdil bonitetno oceno

Bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services je dne 11. aprila 2018 družbi Petrol d.d., Ljubljana potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB-» in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

28. seja skupščine delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 5.2.2018 sklicuje 28. sejo skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo v četrtek, dne 26.4.2018, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, obrazec za prijavo na skupščino in obrazec za prijavo s pooblastilom so v pripetih dokumentih.

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d, Ljubljana za leto 2017

Ljubljana, 6. marec 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na 10. seji, dne 6. marca 2018, obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2017. Poslovanje skupine Petrol je bilo zelo uspešno.

Pages