Nadzorni svet je potrdil plan poslovanja za leto 2019

Ljubljana, 13. december 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 21. seji obravnaval ter potrdil plan poslovanja skupine Petrol za leto 2019.

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 19. člena Uredbe št. 596/2014 o zlorabi trga v povezavi s 136. členom Zakona o trgih finančnih instrumentov družba Petrol d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, Rok Vodnik je dne 22.11.2018 na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana pridobil 50 rednih delnic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETG, ISIN SI0031102153, po ceni 319,00 EUR za delnico.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

Obvestilo o prejetem pozivu Agencije za trg vrednostnih papirjev

Družba Petrol d.d., Ljubljana je dne 22.11.2018 prejela dopis Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z dne 21.11.2018, s katerim nas poziva k odgovoru na zahtevo vlagatelja družbe Mustand Energy Limited, Nicosia, Ciper, da se ugotovi, da je zaradi sankcije mirovanja glasovalnih pravic v družbi Petrol d.d., Ljubljana, prepovedano njihovo uresničevanje in da ima tudi družba Petrol d.d., Ljubljana prepoved uresničitve teh pravic v skladu z Zakonom o prevzemih in sicer za delnice, ki jih ima v lasti Republika Slovenija in z njo povezane družbe v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2018

Ljubljana, 15. november 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 20. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2018.

Obvestilo o predčasnem odkupu in izbrisu dela obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN XS1028951777)

Družba Petrol d.d.,Ljubljana je v skladu s točko 6.6. prospekta obveznic, objavljenega na spletni strani Irske borze (www.ise.ie), na sekundarnem trgu predčasno odkupila del izdaje obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) v skupni nominalni vrednosti 6.126.000,00 EUR.

Predčasno odkupljene obveznice z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) so bile v skladu s točko 6.7. prospekta obveznic, dne 27.08.2018 izbrisane. Po izvedenem delnem izbrisu skupna nominalna vrednost obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) znaša 213.874.000,00 EUR.

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2018

Ljubljana, 24. avgust 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 17. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2018.

Petrol sprejel ambiciozno strategijo skupine Petrol za obdobje do leta 2022

Ljubljana, 18. junij 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 16. seji obravnaval in potrdil Strategijo skupine Petrol za obdobje 2018 – 2022. Strategija postavlja temelje poslovnega delovanja skupine Petrol v prihodnjih štirih letih. Do leta 2022 bodo prihodki od prodaje presegli 5 milijard evrov, EBITDA je predviden v višini 233 milijonov evrov, čisti poslovni izid pa v višini 116 milijonov evrov, kar je 33 % več glede na plan 2018.

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2018

Ljubljana, 17. maj 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 13. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2018.

Pages