Obvestilo o predčasnem odkupu in izbrisu dela obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN XS1028951777)

Družba Petrol d.d.,Ljubljana je v skladu s točko 6.6. prospekta obveznic, objavljenega na spletni strani Irske borze (www.ise.ie), na sekundarnem trgu predčasno odkupila del izdaje obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) v skupni nominalni vrednosti 6.126.000,00 EUR.

Predčasno odkupljene obveznice z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) so bile v skladu s točko 6.7. prospekta obveznic, dne 27.08.2018 izbrisane. Po izvedenem delnem izbrisu skupna nominalna vrednost obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 (ISIN: XS1028951777) znaša 213.874.000,00 EUR.

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2018

Ljubljana, 24. avgust 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 17. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2018.

Petrol sprejel ambiciozno strategijo skupine Petrol za obdobje do leta 2022

Ljubljana, 18. junij 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 16. seji obravnaval in potrdil Strategijo skupine Petrol za obdobje 2018 – 2022. Strategija postavlja temelje poslovnega delovanja skupine Petrol v prihodnjih štirih letih. Do leta 2022 bodo prihodki od prodaje presegli 5 milijard evrov, EBITDA je predviden v višini 233 milijonov evrov, čisti poslovni izid pa v višini 116 milijonov evrov, kar je 33 % več glede na plan 2018.

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2018

Ljubljana, 17. maj 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 13. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2018.

IGES d.o.o., odvisna družba Petrola d.d., Ljubljana, zaključila drugi del transakcije prodaje poslovnih deležev v družbi GEN-I, d.o.o.

IGES d.o.o., odvisna družba Petrola d.d., Ljubljana, je danes s prejemom zadnjega dela kupnine in z izstopom iz lastništva družbe GEN-EL d.o.o., zaključila prodajo poslovnih deležev v družbi GEN-I, d.o.o.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

S&P potrdil bonitetno oceno

Bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services je dne 11. aprila 2018 družbi Petrol d.d., Ljubljana potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB-» in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

28. seja skupščine delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 5.2.2018 sklicuje 28. sejo skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo v četrtek, dne 26.4.2018, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, obrazec za prijavo na skupščino in obrazec za prijavo s pooblastilom so v pripetih dokumentih.

Pages