Za medije

Mediji in njihovi predstavniki, novinarke in novinarji, so pomembni člen med nami in našimi potrošniki, poslovnimi partnerji in ostalimi javnostmi. Posredovanju sporočil in informacij vsem javnostim so namenjene rubrike na tej strani.
 • 31.7.1998

  NOTAR
  VOJKO PINTAR
  C. Kokrškega odreda 1
  K R A N J

  Opr. št.: SV 628/98

 • 31.7.1998

  ZAPISNIK 3. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

  NOTAR
  VOJKO PINTAR

 • 21.11.1997

  NOTAR
  VOJKO PINTAR
  C. Kokrškega odreda 1
  K R A N J

  Opr. št.: SV 708/97


  Na poziv uprave delniške družbe PETROL, slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, sem se dne 21.11.1997 (enaindvajsetega novembra tisoč-devetsto-sedem-indevetdeset) udeležil 2 (dva). skupščine te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.

 • 21.11.1997

  ZAPISNIK 2. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

  NOTAR
  VOJKO PINTAR

 • 4.4.1997

  NOTAR
  VOJKO PINTAR
  C. Kokrškega odreda 1
  K R A N J

  Opr. št.: SV 191/97


  Na poziv začasne uprave delniške družbe PETROL, slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, sem se dne 04.04.1997 (četrtega aprila tisoč devetsto sedem indevetdeset) udeležil 1 (prve). skupščine te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.

 • 4.4.1997

  ZAPISNIK 1. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

  NOTAR
  VOJKO PINTAR

Pages