SPODBUJANJE ŠIRITVE INFRASTRUKTURE ZA POLNJENJE ELEKTRIČNIH VOZIL V SREDNJI IN VZHODNI EVROPI

Projekt NEXT-E bo od Evropske komisije prejel največjo denarno podporo za pospešitev širjenja polnilne infrastrukture za vozila na električni pogon v Srednji in Vzhodni Evropi.

23. junija 2017 je Evropska komisija sporočila, da bo s programom instrumenta za povezovanje Evrope sofinancirala izbrani projekt NEXT-E, in sicer s priporočenim sofinanciranjem 18,84 milijona evrov za projekt električnih vozil IPE. Projekt NEXT-E bo vzdolž osrednjega omrežja namestil 222 večstandardnih hitrih polnilnih postaj (50 kW) in 30 ultra hitrih polnilnih postaj (150–350 kW) ter vzpostavil osrednje koridorje TEN-T, s čimer bo ustvaril bistveno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil (EV) v Češki republiki, na Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji. Projekt je bil izbran med 152 uspešnimi transportnimi projekti izmed prvotnih 349 transportnih projektov, ki so se prijavili za sofinanciranje IPE v skupnem znesku 7,5 milijarde evrov.

Projekt NEXT-E predstavlja dober model enkratnega sodelovanja vodilnih skupin v sektorju elektrike, nafte in plina, ki so združile svoje sile z OEM (proizvajalci avtomobilov), da bi ustvarili interoperabilno in nediskriminatorno omrežje napajanja EV kot izvedljivo alternativo obstoječega omrežja ICE (vozil z motorji z notranjim izgorevanjem). Konzorcij sestavljajo skupina E.ON (Zahodnoslovaška energetika na Slovaškem, E.ON Češka republika, E.ON Madžarska, E.ON Romunija), Skupina MOL (ki jo predstavljajo hčerinske družbe v vseh 6 sodelujočih državah – Sloveniji, Češki, Slovaški, Hrvaški, Madžarski in Romuniji), Hrvaško elektrogospodarstvo na Hrvaškem, PETROL (v Sloveniji in na Hrvaškem), Nissan in BMW. Petrol bo v Sloveniji postavil 16 hitrih (50 kW) in 4 ultra hitre (150-350 kW) polnilnice, MOL Slovenija pa 11 hitrih in 1 ultra hitro polnilnico.

Konzorcij NEXT-E bo podpiral nacionalne načrte električne mobilnosti in strategijo za širitev EV v regiji, razvijal trajne rešitve polnjenja, ocenjeval povezovanje obnovljive energije in uvajal inovativne poslovne procese in pakete za potrošnike, s čimer bo zmanjšal odvisnost od nafte in prispeval k dekarbonizaciji v Evropi. Tesno bo sodeloval z ministrstvi za promet, Evropsko komisijo in oblikovalci politike, s čimer bo zagotovil, da bo znanje, pridobljeno v projektu, zagotavljajo učinkovito postopno kohezijsko uvajanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil (EV).  

Projekt bo opredelil najboljšo strategijo in stroškovno najučinkovitejše pristope k infrastrukturi za polnjenje električnih vozil (EV) in izvajanje storitev, s čimer bo podpiral večjo uporabo električnih vozil v regiji, povezal zahod in kohezijsko Evropo ter spodbudil nemoteno in udobno vožnjo na daljših razdaljah, ki 100-odstotno temelji na elektriki. Podrobnemu načrtu omrežja in študijam IKT bo sledilo dvofazno pilotno uvajanje hitrih in ultra hitrih polnilnih postaj, ki se bo zaključilo s končnim kohezijskim načrtom uvajanja in časovnim načrtom. Projektne dejavnosti so se začele leta 2017 z izvajanjem večletnih mednarodnih dejavnosti, za katere je načrtovano, da se bodo končale 31. decembra 2020.

Projekt NEXT-E je bil izbran za financiranje s strani Agencije INEA pri Evropski komisiji (Izvajalska agencija za inovacije in omrežja) na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov, objavljenih 13. oktobra 2016. Uradna ocena navaja: "Pomen predlaganih dejavnosti v svoji reducirani obliki je zelo velik, ker spodbuja dekarbonizacijo, trajnostno mobilnost in intermodalno povezljivost. Ukrepanje je zelo zrelo in bo imelo pozitivni učinek, ki bo zagotavljal trdno podlago za odločanje in strategijo za bodoče uvajanje polnega omrežja napajanja za električna vozila (EV) v Vzhodni Evropi."

Naložbo izvaja instrument za povezovanje Evrope (IPE), evropski finančni mehanizem, ki podpira infrastrukturno omrežje. Komisija predlaga investiranje 2,7 milijarde evrov v 152 ključnih prometnih projektov, ki bodo podpirali konkurenčno, čisto in povezano mobilnost v Evropi.
 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.