Občina Brda in Petrol podaljšala Koncesijsko pogodbo za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v občini Brda

Občina Brda in Petrol sta 23. aprila 2018 podpisala Aneks h koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje Javne razsvetljave v Občini Brda, v okviru katere bo družba Petrol zamenjala del svetil z LED svetilkami. Hkrati pa sta podaljšali koncesijsko obdobje za 5 let.

Ob sklenitvi koncesijske pogodbe in zamenjavi svetilk javne razsvetljave v Občini Brda v letu 2013 ni bila izvedena menjava 150 svetilk močnejših moči, ki so sicer skladne z Uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, vendar pa so zaradi razvoja LED tehnologij v zadnjih letih primerjalno postale občutno energetsko preveč potratne. V letu 2016 sta Petrol, kot koncesionar, in Občina Brda pripravila projekt zamenjave predmetnih 150 svetilk in prehod na energetsko visoko učinkovito LED tehnologijo. V poletnih mesecih bo tako izveden dodatni ukrep zamenjave 150 svetilk večjih moči z visoko učinkovitimi led svetilkam. Investicija znaša dobrih 71.000 EUR z DDV, ob tem pa bo ustvarjen dodatni prihranek  pri stroških električne energije v višini približno 5.000 EUR letno.

Poleg tega sta se Občina in Petrol z Aneksom k koncesijski pogodbi dogovorila, da podaljšata koncesijsko obdobje iz 10 na 15 let, za kar bo občina Brda prejela 85.000 EUR dodatne koncesijske dajatve.
 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.