Konzorcij NEXT-E in Evropska unija podpisala soglasje o postavitvi 252 hitrih in ultra hitrih polnilnic za električna vozila v srednji in vzhodni Evropi

•    Mreža 222 hitrih polnilnic in 30 ultra hitrih polnilnic za električna vozila bo povezovala šest držav srednje in vzhodne Evrope vzdolž glavnih cest v osrednji prometni mreži Evropske unije.
•    Največja investicija Evropske unije za povezovanje Evrope za vsako električno vozilo doslej, znaša 18,84 milijona evrov.
•    Omrežje NEXT-E bo v sodelujočih državah delovalo usklajeno in bo povezovano z omrežji električnih vozil, z namenom vzpostavitve enovitega omrežja električnih polnilnic v Evropski uniji.

Talin, 9. november 2017 – Današnji dan predstavlja pomemben mejnik v širjenju e-mobilnosti v kohezijskih državah in prihodnosti evropskega prevoza. V okviru dogodka “Digital Transport Day”, ki poteka v Talinu, so partnerji konzorcija NEXT-E podpisali sporazum o investiciji z INEA, ki bo omogočil izgradnjo omrežja polnilnic za električna vozila v šestih državah srednje in vzhodne Evrope (Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija in Romunija).

23. junija 2017 je Evropska komisija sporočila, da bo s programom Instrumenta za povezovanje Evrope sofinancirala izbrani projekt NEXT-E, in sicer s priporočenim sofinanciranjem 18,84 milijona evrov za projekt električnih vozil IPE. Projekt NEXT-E bo vzdolž osrednjega omrežja namestil 222 večstandardnih hitrih polnilnih postaj (zmogljivosti 50 kW) in 30 ultra hitrih polnilnih postaj (150–350 kW) ter vzpostavil osrednje koridorje TEN-T, s čimer bo ustvaril bistveno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil (EV) na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji. Projekt NEXT-E je bil izbran med 152 transportnimi projekti, izmed prvotnih 349, ki so se prijavili za sofinanciranje IPE v skupnem znesku 7,5 milijarde evrov.

Projekt NEXT-E predstavlja dober model enkratnega sodelovanja vodilnih skupin v sektorju elektrike, nafte in plina, ki so združile svoje sile z OEM (proizvajalci avtomobilov), da bi ustvarili interoperabilno in nediskriminatorno omrežje napajanja EV kot izvedljivo alternativo obstoječega omrežja ICE (vozil z motorji z notranjim izgorevanjem). Konzorcij sestavljajo PETROL (v Sloveniji in na Hrvaškem), skupina E.ON (Zahodnoslovaška energetika na Slovaškem, E.ON Češka republika, E.ON Madžarska, E.ON Romunija), Skupina MOL (ki jo predstavljajo hčerinske družbe v vseh 6 sodelujočih državah, vključno z MOL Slovenija), Hrvaško elektrogospodarstvo na Hrvaškem, Nissan in BMW.

NEXT-E je politično nujen inovacijski projekt, ki si močno prizadeva za spodbujanje industrije ter uživa podporo in spodbudo Evropske komisije. Ob tem je očitno, da tesno sodeluje z ostalimi projekti iz sosednjih držav in poudarja čim večji evropski vpliv in razsežnost politike koridorja osrednjega omrežja. »Cilj naše politike je, da državljanom končno omogočimo potovanje z alternativami gorivnimi vozili po vsej Evropski uniji,« je povedal Herald Ruijters, direktor direktorata Evropske komisije DG MOVE, Direktorat B – Investicija, Inovacija in Trajnostni Promet.

»Ponosen sem, da bosta Evropska unija in INEA podprli projekt, ki bo spodbudil e-mobilnost v srednji in vzhodni Evropi. Glavno prometno omrežje Evropske unije bo z 252 električnimi polnilnimi točkami, 30 od njih z zelo visoko zmogljivostjo, pridobilo čezmejno interoperabilnost in bolj odprt trg v korist potrošnikov,« je povedal Dirk Beckers, direktor Izvajalske agencije za inovacije in mreže (INEA), na slovesnosti podpisa sporazuma o investiciji.

Trenutno so polnilnice za električna vozila razpršene in pogosto neusklajene, kar predstavlja tveganje prekrivanja ali vrzeli v omrežju. Projekt NEXT-E je pričel z reševanjem tega izziva in ustvaril stalno ter stroškovno učinkovito omrežje, ki zagotavlja sposobnost vožnje na dolge in čezmejne poti. Projekt bo prav tako izkoristil obstoječe izkušnje v državah, kot sta na primer Madžarska in Romunija, brez pomembnih dejavnosti s področja električnih vozil. Da bi zagotovili interoperabilnost na Zahodu in ustvarili eno, popolnoma povezano omrežje, bo projekt usklajen z drugimi tekočimi projekti, ki jih sofinancira CEF, in sicer ULTRA-E, EAST-E in FAST-E.

Postavitev hitrih polnilnic naj bi se začela v začetku leta 2018, medtem ko je namestitev ultra hitrih polnilnic načrtovana za leto 2019, z namenom priprav na prihod nove generacije električnih vozil na dolge razdalje. Pričakuje se, da bo postavitev polnilnic zaključena do konca leta 2020.

Celotna odgovornost za to sporočilo za javnost nosi avtor. Evropska unija ne more biti odgovorna za uporabo informacij, ki jih vsebuje.

 

Galerija slik: 
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.