Zakaj ste spremenili izračun za porabo plina iz m3 na kWh?

Anica Ježek
-
petek, 10. februar 2017 ob 17:53

Spoštovani!
Zakaj ste spremenili izračun za porabo plina iz m 3 na kWh? Ali je spremenjen izračun določen s spremembo predpisa? Prosimo, da navedete, kdaj je bila sprememba uzakonjena? Izračuni so sedaj zaokroženi na cela števila, prej so bili na tri decimalke.
S spoštovanjem!

Klavdija Trifunovski
-
ponedeljek, 13. februar 2017 ob 11:31

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za posredovano vprašanje,

Agencija za energijo je v Uradnem listu RS, št. 85/2016 dne 28. 12. 2016 objavila Akt ospremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijskisistem zemeljskega plina, ki določa način določanja obračunskih količin, način pretvarjanjavolumskih enot v energijske enote in način pretvorbe tarifnih postavk za distribucijo. Prav tako sebodo v energijski enoti obračunali tudi prispevek za učinkovito rabo energije, prispevek za OVE inSPTE, okoljska dajatev in trošarina.

Prikazovanje porabe zemeljskega plina je na takšen način urejeno v večini držav Evropske unijein tudi v vseh sosednjih državah. Največja prednost teh sprememb pa je možnost neposredne,lažje primerjave stroškov in porabe energentov ter ugotavljanje konkurenčnih prednostiposameznih energentov, kar bo vplivalo tudi na konkurenčnost na trgu energentov oziroma zemeljskega plina.

Izračuni so ostali enaki in niso različni od prejšnjih obračunov, vedno je bil obračun narejen kot celo število.

Lep pozdrav,
Klavdija Trifunovski
OE Podpora uporabnikom

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.