Od katerega datuma naprej prodajate na bencinskih servisih kurilno olje z nizkotemperaturnim dodatkom?

nedelja, 12. november 2017 ob 08:37

Spoštovani
Zanima me, od katerega datuma naprej prodajate na bencinskih servisih kurilno olje z nizkotemperaturnim dodatkom.

ponedeljek, 13. november 2017 ob 11:29

Spoštovani,
Nizkotemperaturne lastnosti krilnega olja (gre za kurilno olje ekstra lahko ali skrajšano KOEL) se med letom ne spreminjajo. Po standardu (SIST 1011) je predpisana le temperatura strdišča in ta mora biti preko celega leta vsaj -9 st.C.
Ker pa pri strdišču goriv povorimo že o strjevanju goriva, moramo vedeti, da se težave pri obratovanju lahko pojavijo že nekaj prej. Prav zato smo v Petrolu uvedli dodatno zahtevo, da kurilno olje, ki se prodaja v zimskem času (od 15.11. do konca februarja), izpolnjuje tudi zahtevo po ustrezni "filtrirnosti" goriva. Ta je v tem času vsaj -10 st.C (op: filtrirnost je sicer podatek, ki opredeljuje uporabnost dizelskega goriva pri nizkih temperaturah in predstavlja mejo uporabnosti goriva).

Z nabavo kurilnega olja v zimskem času torej lahko govorimo o gorivu, ki je nekoliko odpornejše na nizke temperature, kot tisto v prodaji v preostalem delu leta.

Vsi navedeni podatki seveda predstavljajo mejne vrednosti. Gorivo v prodaji  je praviloma nekoliko odpornejše od navedenih mejnih vrednosti.

Opozarjamo pa na dejstvo, da za skladiščenje KOEL nasplošno velja, da se mora to skladiščiti v ustrezno zaščitenih prostorih in ne na prostem. Ob neustreznem skladiščenju se namreč možnost težav v zimskem času občutno poveča.

Lepo vas pozdravljamo,

Silvan Simčič
OE Tehnični razvoj, kakovost in varnost - podpora