Pošljite SMS in oddajte stanje števca za UNP

Za vse odjemalce utekočinjenega naftnega plina smo omogočili sporočanje stanja števca preko SMS  sporočil. Tako lahko privarčujete čas in odčitek oddate tudi, ko ste na poti. Prijavite pa se lahko tudi na opomnik za oddajo stanja in s tem poskrbite, da bo vaš obračun vedno aktualen glede na dejansko porabo energenta. Stanje števca preko SMS sporočil lahko oddajo le gospodinjski odjemalci.

Oddaja SMS odčitka za utekočinjen naftni plin:

Števčno stanje lahko sporočate od 22. do zadnjega dne v mesecu. Na telefonsko številko 051/680-770 nam pošljite SMS sporočilo* s ključno besedo: STANJE presledek ŠTEVILKA ODJEMNEGA MESTA presledek NOVO STANJE ŠTEVCA oziroma kot prikazuje spodnji primer.

Prijava na opomnik:

Na opomnik se lahko prijavite le preko mobilne telefonske številke, in sicer tiste, na katero želite opomnik prejemati. Če imate več odjemnih mest, boste za vsako od teh prejeli opomnik. Vse, kar morate storiti za prijavo, je poslati SMS sporočilo* na telefonsko številko 051/680-770 s ključno besedo: OPOMNIK presledek ODJEMNO MESTO presledek ŠIFRA PLAČNIKA oziroma kot prikazuje spodnji primer.

Če se želite odjaviti od opomnika, pošljite SMS sporočilo* s ključno besedo OPOMNIK STOP na telefonsko številko 051/680-770.

*Cena poslanega SMS sporočila vam bo zaračunana po veljavnem ceniku ponudnika vaših mobilnih storitev.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.