Petrol Elektrika

Za elektriko plačujte manj - z akcijsko ceno
v prvem letu preklopa in z Zlatimi točkami
v naslednjih letih.

Odslej lahko prosto in brez omejitev izbirate svojega dobavitelja električne energije.

brez vezave, brez dodatnih stroškov, brez prekinitve dobave,  brez posegov v omrežje


Zakaj preklopiti na Petrol?

  • Vedno poceni električna energija, tudi po izteku akcijske ponudbe. Imetniki Petrol klub kartice z nakupi na Petrolu zbiramo Zlate točke, te pa po izteku akcijske ponudbe unovčimo za nižji račun elektrike.
  • Brez dodatnih fiksnih stroškov vodenja računa.
  • Možnost e-računa in združene položnice za vse Petrolove izdelke in storitve.
  • Preprost pregled porabe in računov preko mobilne aplikacije Moj Petrol ali spletnega portala Moj Petrol.
  • Brezplačno sporočanje stanja števca preko mobilne aplikacije Moj Petrol, spletnega portala Moj Petrol, SMS sporočil ali brezplačne telefonske številke 080 22 66.


Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS 10/15, 34/15) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2016 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Računi

Viri informacij o vplivih na okolje:

ARSO www.arso.gov.si/
UL, FE www.fe.uni-lj.si/
UM, FERI https://feri.um.si/
AGEN RS www.agen-rs.si/
EIMV www.eimv.si/
IJS www.ijs.si/ijsw
SODO www.sodo.si/
SOPO www.eles.si/


Opomba:
Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (Vir: Agencija za energijo RS, Uradni list RS, št. 10/15 - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije) ter količina POI v lasti Petrola d.d.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.