Petrol Tehnologija, d.o.o.

 

Direktor: Andraž Lipolt

E-pošta: andraz.lipolt@petrol.si

Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 100 %

Dejavnost družbe zajema vzdrževanje objektov, tehnološke opreme in rezervoarjev, vzdrževanje in gradnjo tehnoloških inštalacij, vzdrževanje in preizkus tesnosti plinohramov, kontrolo meril, meritve okolja in naprav. Družba ima lastna zastopstva za nabavo rezervnih delov, inštalacij in naprav in v zadnjem letu hitro rastočo dejavnost servisa in nadzora nad transportnimi enotami. Petrol Tehnologija, d.o.o., s svojo dejavnostjo opravlja storitve za skupino Petrol in tudi za zunanje naročnike.

V letu 2015 je družba Petrol Tehnologija, d.o.o., ustvarila 8,8 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 35 odstotkov več kakor v letu 2014. Čisti poslovni izid družbe je znašal 793,1 tisoč EUR, kar je 69 odstotkov več kot v letu 2014.

Kapital družbe je 31. decembra 2015 znašal 3,1 mio EUR.
 

Besedilo je povzeto po vsebini Letnega poročila 2015.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.