Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o.

 

Direktor: Roman Dobnikar

E-naslov: roman.dobnikar@petrol.si

Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 100 %

V družbi Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., je organizirana maloprodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na bencinskih servisih v Sloveniji. Bencinski servisi in blago so v lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana.

V letu 2013 je družba Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., ustvarila 13,8 mio EUR čistih prihodkov od prodaje. Čiste prihodke od prodaje predstavlja prejeto nadomestilo za stroške opravljanja prodaje na bencinskih servisih v upravljanju družbe Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., ki ga ta zaračuna družbi Petrol d.d., Ljubljana. Družba je leto 2013 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 30 EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2013 znašal 12,8 mio EUR.
 

Besedilo je povzeto po vsebini Letnega poročila 2013.