1993 do 1999

Leto 1993:

Junija 1993 je Petrol predstavil lastno blagovno znamko motornega olja z imenom PROTON, ki je nastala v sodelovanju s svetovno naftno velikanko TEXACO. V skrbi za ekologijo ter boljše delovanje motorjev vozil je Petrol junija 1993 vpeljal dodatek "PLUS 5". Septembra 1993 so začeli na 20 Petrolovih bencinskih servisih prodajalci menjavati motorno olje strankam s posebnimi napravami, ki omogočajo menjavo olja, prijazno okolju (MOPO). Septembra 1993 je Petrol dobil novo celostno podobo. Decembra je bil v Petrolovem skladišču Zalog odprt nov sodoben laboratorij.

Leto 1994:

Petrol je nabavil prve avtocisterne za naftne derivate, ki imajo vgrajene sodobne elektronske števce najvišje kakovosti za merjenje pretoka goriv.

Leto 1995:

V skadu s spremembami zakonodaje je Petrol uspešno izpeljal lastninjenje.

Leto 1996:

Bencinska črpalka na Bledu Bencinska črpalka na Bledu

15. septembra je Petrol predstavil svoje spletne strani na internetu (http://www.petrol.si/), ki jih je zanj izdelala skupina Mat'Kurja. 24. decembra 1996 se je podjetje preoblikovalo v delniško družbo s polnim nazivom Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana. Ob vpisu v sodni register je bil Petrol z več kot 95 tisoč delničarji največja delniška družba v Sloveniji. V tem letu je Petrol odprl novo podjetje na Hrvaškem in začel močneje prodirati na hrvaški in bosanski trg, v Sloveniji pa je na razpisu Družbe za avtoceste republike Slovenije pridobil 13 lokacij za gradnjo novih bencinskih servisov ob avtocestah.

Leto 1997:

Eno uspešnejših let v Petrolovi poslovni zgodovini - več kot dva milijona ton prodanih naftnih derivatov, od tega skoraj desetina na trgu Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Na novo zgrajenih oziroma v celoti prenovljenih kar 30 objektov, odprtje novega naftnega laboratorija, pridobitev certifikata ISO 9001, pridobljenih dodatnih 1.000 metrov prodajnih površin. 4. aprila v ljubljanskem Cankarjevem domu zaseda ustanovna skupščina delničarjev družbe Petrol. Mesec dni kasneje, 5. maja, so Petrolove delnice uvrščene v borzno kotacijo A na Ljubljanski borzi. Junija je za petletno mandatno obdobje imenovana šestčlanska uprava družbe. Mesto njenega predsednika prevzame dotedanji generalni direktor Franc Premk.

Leto 1998:

31. januarja se na magistralni cesti v smeri iz Ljubljane proti Kranju smrtno ponesreči Franc Premk, predsednik Petrola. Nadzorni svet na njegovo mesto imenuje Janeza Lotriča, dotedanjega člana Petrolove uprave. Sedaj 5-članska uprava prične pripravljati novo razvojno strategijo družbe in celovito spremembo njene notranje organiziranosti. Z Vlado RS je podpisana pogodba o zagotovitvi pogojev za poslovanje Nafte Lendava - podjetja, v katerem je Petrol večinski lastnik. Prenovljenih je nadaljnjih 20 bencinskih servisov, v Sarajevu prične delovati Petrolovo predstavništvo. Petrolov laboratorij pridobi mednarodno akreditacijo. Količinski obseg prodaje ponovno nekoliko preseže dva milijona ton, dobra desetina celotne količine je prodana v tujini.

Leto 1999:

Bencinska črpalka v Novi Gorici Bencinska črpalka v Novi Gorici

Krizno leto - pričetek 3. naftnega šoka in obdobja velikih nesorazmerij med domačimi prodajnimi cenami goriv in tovrstnimi gibanji na svetovnem nabavnem trgu. Petrol zato izdela in Vladi RS posreduje predlog Modela za oblikovanje cen naftnih derivatov, po katerem bi se domače cene ažurno prilagajale gibanjem na svetovnem trgu. Hkrati oblikuje tudi novo korporativno vizijo in strategijo, po kateri se namerava v prihodnosti razvijati predvsem kot mednarodno trgovinsko podjetje in kot slovenska energetska družba. Tudi zato se 1. aprila vodilni ekipi Petrola pridruži Borut Meh, ki znotraj uprave prevzame predvsem aktivnosti, povezane s Petrolovim poglobljenim delovanjem na energetskem področju. Petrol v letu 1999 na novo zgradi 18 bencinskih servisov, prve tri servise odpre tudi na Hrvaškem. 97 jih vključi v franšizni sistem. Od multinacionalne družbe Shell odkupi njeno slovensko podjetje. Tega leta je izpeljana tudi celovita sanacija skladišča v Zalogu, ki tako prevzame mesto enega najsodobnejših naftnih terminalov v Evropi. Petrolova gostinska dejavnost dobi prvo sodobno avtocestno restavracijo "Na jasi".

Slike: 
Bencinska črpalka na Bledu
Bencinska črpalka v Novi Gorici
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.