1945 do 1952

Leto 1945:

Petrolove cisterne leta 1945 Petrolove cisterne leta 1945

V Beogradu je 12. maja jugoslovanska vlada izdala odločbo o ustanovitvi Državnega petrolejskega podjetja Jugopetrol s sedežem v Beogradu, ki je nato še istega leta začelo ustanavljati podružnice po vsej državi, podružnico v Ljubljani meseca junija. Oktobra 1945 je začela delovati rafinerija Maribor, ki je prevzela imetje predvojne družbe "Motor Oil" Maribor. Vodja rafinerije je postal inž. Janez Zagradnik. 21. decembra 1945 je ustanovljeno naftno podjetje v Lendavi namesto predvojnega podjetja "Medjimurska petrolejska d.d. Zagreb", od leta 1947 naprej nastopa pod imenom "Proizvodnja nafte Dolnja Lendava".

Leto 1946:

Petrolov kolektiv 1945 Kolektiv podjetja leta 1946

Decembra 1946 je Jugopetrolova poslovna enota v Mariboru prišla v prostore bivše družbe Standard (Maribor, Tezno), v katerih je še danes. Šestega decembra 1946 je bil sprejet zakon o denacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, ki je zajel tudi družbi Standard in Shell, vendar pa sta imeli ti družbi le malo premoženja v Sloveniji. Tam, kjer je bilo tega vsaj nekaj, je slovenska podružnica podjetja Jugopetrol imenovala upravnike. Konec leta 1946 je slovenska podružnica Jugopetrola štela 221 zaposlenih.

Leto 1947:

Ena izmed prvih Petrolovih črpalk Ena izmed prvih Petrolovih črpalk

12. aprila 1947 je bilo ukinjeno dotedanje podjetje Jugopetrol Beograd, hkrati pa v Sloveniji ustanovljeno novo podjetje Jugopetrol Ljubljana. Konec leta 1947 je Petrol prodajal gorivo na 9 črpalkah po Sloveniji.

Leto 1948:

Novembra 1948 je bila zgrajena prva faza novega skladišča v Zalogu, s čimer je nehalo delovati zasilno skladišče v Dravljah pri Ljubljani. Takrat je delovalo še 9 skladišč podjetja ter 10 bencinskih črpalk.

Leto 1950:

Postanek na ulični črpalki Postanek na ulični črpalki

Podjetje je štelo 213 zaposlenih ter se začelo lotevati gradnje novih skladišč v Postojni, Brežicah in Kočevju. Jugopetrol Ljubljana je imel tega leta 13 bencinskih črpalk in prodal 56.000 ton naftnih derivatov.

Leto 1951:

22. februarja 1951 je podjetje Jugopetrol Ljubljana sprejelo prva pravila podjetja.


Leto 1952:

Oktobra 1952 je Jugopetrol Ljubljana prevzel in znova usposobil za obratovanje rafinerijo v Mariboru, ki ni delovala že od leta 1949.

 

Čez cesto na Petrol Čez cesto na Petrol
Cisterne v garaži Cisterne v garaži
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.