Kaj je zemeljski plin?

Zemeljski plin je vsestransko uporaben, udoben
in ekonomičen vir ogrevanja.
Je najbolj kakovostno fosilno gorivo, kar lahko
potrdi preko 100.000 gospodinjstev v Sloveniji.

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (uradni list RS, št. 100/2013) določa, da je potrebno najpozneje do 01.01.2017 v bivalne prostore s kurilnimi napravami, ki za delovanje uporabljajo zrak iz bivalnega prostora, namestiti javljalnike ogljikovega monoksida (CO senzor).

Pridobivamo ga iz vrtin na plinskih in naftnih poljih. Je nestrupen, nima vonja, barve in okusa ter je lažji od zraka. 98 % njegove kemijske sestave predstavlja metan, vsebuje pa še etan, druge ogljikovodike, ogljikov dioksid in vodo.

Zemeljski plin je okolju prijazno gorivo, saj v primerjavi s premogom ali nafto vsebuje zanemarljivo nizke vrednosti žvepla. Prašnih delcev (saj in pepela) pri izgorevanju praktično ni. Ob pravilni nastavitvi plinskih naprav sta edina stranska produkta, ki nastajata v procesu izgorevanja, ogljikov dioksid in voda.

Želite preveriti cene zemeljskega plina?

Zemeljski plin potuje po plinovodnih ceveh pod zemljo. Njegova uporaba razbremeni cestno omrežje, zmanjša se možnost razlitja in posledično grožnja podtalnici in ostalim vodnim virom. Ni vam potrebno skrbeti za zaloge goriva, saj vedno priteče po plinovodu v potrebnih količinah. 

 

  ZEMELJSKI PLIN
Gostota (kg/Sm3) 0,75 (primerjava; gostota zraka = 1,293)
Meja eksplozivnosti (vol %) 4-16
Kurilna vrednost (kJ / Sm3) 34.076
Vnetišče (°C) 645
Temperatura izgorevanja (°C) 1950

Želite več informacij o splošnih pogojih poslovanja pri sklepanju pogodb na daljavo?

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.